”Det vi gör på Kungliga Operan är viktigt för tillväxten, för en kreativ utveckling, för kulturarbetarna och för det fria uttrycket. 2018 är ett år då vi lagt stora resurser på att vara Operan för alla.
Och så kommer vi att fortsätta.”
Birgitta Svendén, vd och operachef


This page features a ballet video titled A Year in Review: The Royal Swedish Opera in 2018. The ballet company performing in this ballet video include Royal Swedish Ballet. Choreography featured in this video is by .