Vad hade Verdi och opera för roll under 1800-talet? Vad såg vi i AIDA för 150 år sedan? Öppna föreläsningen ››Att skapa Italien – Verdis och operans roll i Italiens enande‹‹ hålls av Tzortzis Ikonomou, lektor i italienska vid Stockholms universitet. Cirka 40 minuter på svenska.
Öppna föreläsningen hölls i Kungliga Operans Guldfoajé den 8 mars.


This page features a ballet video titled Aida – öppen föreläsning ››Att skapa Italien‹‹. The ballet company performing in this ballet video include Royal Swedish Ballet. Choreography featured in this video is by .