Peter Grimes är en opera av Benjamin Britten som handlar om utanförskap, grupptryck och mobbning. Vi har besökt repetitionerna och intervjuat regissören Johanna Garpe som berättar om verket och uppsättningen.


This page features a ballet video titled Bakom kulisserna på Peter Grimes – Kungliga Operan. The ballet company performing in this ballet video include Royal Swedish Ballet. Choreography featured in this video is by .