Kung Roger är den rationelle, den som regerar och är rotad i logik och ordning. Vid sin sida har han drottning Roxana. Deras äktenskap är kärlekslöst, de saknar barn och drottningen söker efter mening. En karismatisk profet dyker upp och tar Rogers land, familj och sinne i besittning och förkunnar sanning, lycka och njutning. Och kaos och död.

LÄS MER: https://www.operan.se/repertoarsida/kung-roger/


This page features a ballet video titled KUNG | ROGER trailer. The ballet company performing in this ballet video include Royal Swedish Ballet. Choreography featured in this video is by .