De första tåskorna kom till under början av 1800–talet och har sedan dess varit en viktig del av det visuella uttrycket i klassisk balett. Alla dansare har sin egen relation till sina skor och preparerar dem på olika sätt. Minji Nam är 1:e solist i Kungliga Baletten och hon fick sina första tåskor när hon fyllde 11 år.


This page features a ballet video titled Pointe shoes. The ballet company performing in this ballet video include Royal Swedish Ballet. Choreography featured in this video is by .